TAAHHÜTNAME  
   
   
  kulübünden kulübüne  
  transfer olacağımdan dolayı  sezonunda ilinizde ve diğer  
  illerde kulübümü temsilen resmi müsabakalara iştirak etmedim.  
   
  Aksi tespit edildiği takdirde verilecek cezayı kabul ediyorum.  
   
  SPORCUNUN  
  ADI SOYADI :  
  LİSANS NO. :  
  Tarih : Tasdik  
  İmza  : Gençlik ve Spor İl Müdürü  
  İmza - Tarih  
  Mühür