SPORCU TESCİL FİŞİ
İLİ :Fotoğraf
KULÜBÜ :
BRANŞI :
(Ferdi Lisanslarda " Ferdi " ibaresi yazılır)
LİSANS NO :
SPORCUNUN
Soyadı :
Adı :
Baba Adı :

 

 

i
m
z
a

Ana Adı :
Mahalle veya Köyü :
Doğum Yeri ve Yılı :
İşi, Gücü, Tabiyeti :
Türk Tabiyetinde ise
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :
Nüfus Cüzdanı
Cilt No :
Sayfa No :
Kütük Sıra No :
Yabancı Tabiyetinde ise
Pasaport veya ikamet
tezkeresinin Tarihi ve Numarası :
Kulübün Yetkilisi
Adı - Soyadı
İmza - Mühür


.../.../......
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce
Tescil Edilmiştir...../..../......